انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص را می توان به فرد مجرب و با تجربه سپرد. در واقع ممکن است اراضی افراد موات اعلام شود در این صورت لازم است سابقه اراضی بررسی شود و در صورتیکه بنا در گذشته ملک وجود داشته باشد در نتیجه اثبات می شود اراضی موات نمی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس قابل انجام می باشد در واقع میبایست برای انجام تفسیر عکس های هوایی بفردی متخصص و مورد اعتماد مراجعه کرد تا به بهترین صورت این عملیات انجام شود و از تفسیر عکسهای هوایی برای تشخیص حدود ملک و همچنین حل برخی از اختلافات ملکی استفاده […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیرعکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است براثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی با این هدف انجام می گیرد تا در نتیجه حدود ملک و موقعیت آن بر روی زمین معلوم گردد و تفسیر عکس های هوایی برای پی بردن به این اطلاعات از عهده فرد متخصص و با تجربه ای همچون کارشناس رسمی دادگستری بر می آید این متخصص […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک از عهده فرد متخصص و با تجربه ای همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید و وی تفسیر عکسهای هوایی را برای جانمایی ملک انجام می دهد تا حد و مرز ملک معلوم شود و بر روی زمین جانمایی شود و برای اینکار از تجهیزات مخصوص و به روزی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق به منظور تهیه تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی و یا جانمایی ملک و یا حتی تشخیص وجود یا عدم وجود بنا در عکس های هوایی انجام می شود و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت گزارشات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید