انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

تهیه گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام تفسیر عکس هوایی به منظور حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد.با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکسها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. تهیه گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام  از عهده فرد متخصص و دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و از تفسیر عکس هوایی برای انجام جانمایی ملک استفاده می شود و با معلوم شدن حدود اربعه ملک تهیه نقشه یو تی ام ممکن خواهد بود. انجام تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت ملکی را به عنوان اراضی ملی تشخیص داده است و این ملک را تصاحب کرده است و مالک سابق برای اینکه ملک خود را پس بگیرد باید جانمایی اراضی ملی را روی عکس های هوایی انجام دهد. انجام […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرز ها با تفسیر عکس هوایی امکان پذیر می باشد و برای اینکه بتوان اختلافات ملکی که بر سر حدود و مرزها به وجود آمده است را حل نمود از روش تفسیر عکس های هوایی استفاده می شود در این روش با تفسیر و بررسی عکس های هوایی پوشش دار […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده با این هدف انجام میشود تا بتوان شواهد را جهت اثبات ملی نبودن اراضی ارائه داد در واقع با تفسیر عکس های هوایی گذشته میتوان به سابقه احیا در اراضی پی برد و به عنوان تامین دلیل به مراجع قضایی ارائه داد. تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی با مراجعه به یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن است  در واقع از تفسیر عکس های هوایی میتوان استفاده کرد و حد و مرز ملک را تشخیص داد سپس با جانمایی ملک بر روی عکس های هوایی می توان حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا به عنوان یک مدرک معتبر برای ارائه به دادگاه برای حل اختلافات ملکی می باشد.تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.کارشناسان رسمی داد گستری برای انجام تفسیر،عکس های هوایی و ماهواره ای را از دو سازمان نقشه برداری کشور و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق به منظور تهیه تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی و یا جانمایی ملک و یا حتی تشخیص وجود یا عدم وجود بنا در عکس های هوایی انجام می شود و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت گزارشات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید