انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام می شود و عکس هوایی و ماهواره ای یعنی برداشت جزئیات و عوارض روی زمین توسط دوربین های عکس برداری از ارتفاع میباشد و منظور از تفسیر عکس های هوایی تشخیص و شناسایی عوارض […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس با این هدف انجام میگیرد تا در نتیجه بتوان یکسری اختلافات پیش آمده را در امور ملکی حل نمود و برخی از این اختلافات مربوط به اختلافات پیش آمده بر سر حدود ملک میباشد و برخی دیگر از این اختلافات،اختلافات مربوط به دولت با مالکین است […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیرعکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است براثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید