انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام  از عهده فرد متخصص و دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و از تفسیر عکس هوایی برای انجام جانمایی ملک استفاده می شود و با معلوم شدن حدود اربعه ملک تهیه نقشه یو تی ام ممکن خواهد بود. انجام تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید