انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه اختلافات ملکی انجام می شود و این عکس های هوایی از نظر موقعیت یک ملک یا مرزها بررسی می شود و بعد از انجام بررسی یک تامین دلیل مبنی بر اثبات ادعا برای دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای این محدوده و یا در طرح دعوای یک پلاک ثبتی که در این محدوده قرار گرفته و مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد انجام می شود و در نهایت برای دادگاه اختلاف ملکی یک تامین دلیل قوی به همراه مهر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید