انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق به منظور تهیه تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی و یا جانمایی ملک و یا حتی تشخیص وجود یا عدم وجود بنا در عکس های هوایی انجام می شود و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت گزارشات […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی به این منظور انجام می شود که ثابت شود ملک جزو اراضی ملی است یا زمین احیا شده به شمار میرود و در صورتی که دولت یک ملک را اراضی ملی تشخیص دهد و آن را تسخیر و تصاحب کند در این صورت مالک میتواند با مراجعه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای این محدوده و یا در طرح دعوای یک پلاک ثبتی که در این محدوده قرار گرفته و مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد انجام می شود و در نهایت برای دادگاه اختلاف ملکی یک تامین دلیل قوی به همراه مهر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید