انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. یکی از مواقعی که این عملیات برای تعیین مساحت هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود قبل از پایان ساخت آپارتمان می باشد در واقع زمانی که افراد قصد انجام معامله واحدهای آپارتمانی را قبل از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید