انجام تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت در تهران

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی از واحد ها را برای پیش فروش گذاشته باشد در این صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای اینکه بتوانند معامله مطمئنی داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروشی نقشه پیش تفکیک واحد آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن هم به نفع خریدار می باشد و هم به نفع فروشنده،زیرا با انجام پیش تفکیک می توان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک باخبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد و برای انجام پیش تفکیک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ درصورتی انجام می شود که آپارتمانی نیمه کاره باشد و تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش باشد،اگر شخصی بخواهد این واحد ها را پیش خرید کند برای اینکه معامله مطمئنی انجام دهد باید نقشه پیش تفکیک از واحد را تهیه کند تا مساحت دقیق واحد مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش امری لازم و ضروری که نتیجه آن یک معامله با اطمینان بالا خواهد بود پیش فروش معاملاتی هسند که قبل از اخذ پایانکار انجام می گیرد و برای اینکه افراد از انجام این معامله ضرر نکنند باید معامله با توجه به مساحت واقعی واحدهای آپارتمانی انجام شود و […]

بیشتر بخوانید
روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به این صورت است که با استفاده از تجهیزات دقیقی همانند دوربین های نقشه برداری و متر لیزری برداشت از آپارتمان انجام میشود و سپس نقشه تفکیکی ترسیم و تهیه می گردد و مساحت واحد های آپارتمانی بر آورد میشود و در نقشه درج می گردد و این عملیات […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار به این صورت می باشد که تفکیک آپارتمان پس از اتمام ساخت آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق هرواحد به این دلیل انجام می شود که مساحت دقیق هرواحد مشخص شده تا در سند تک برگ بطور دقیق درج شود و برای اینکار اداره ثبت از طریق نظام مهندسی یک کارشناس […]

بیشتر بخوانید
تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار و اخذ آن از شهرداری برای آپارتمان انجام می شود تا بتوان سند تک برگ برای هر یک از واحدهای آپارتمان اخذ نمود و در اسناد تک برگ باید مساحت دقیق و واقعی ملک درج گردد و برای فراهم کردن این مساحت با دقت و صحت بالا تفکیک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد توسط یک متخصص انجام میشود تا مساحت و متراژ قسمت های اختصاصی و همچنین مشاعی آپارتمان حاصل شود تا اداره ثبت اسناد طبق نقشه تهیه شده، برای قسمت های اختصاصی سند تک برگ صادر کند. این امر اجباری می باشد و برای اخذ سند تک برگ تفکیک آپارتمان ضروری […]

بیشتر بخوانید
تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک به منظور تعیین دقیق مساحت واحد آپارتمانی استفاده می شود و نقشه تفکیک پس از ساخت و ساز برای اخذ سند تک برگ، تهیه می شود که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه می شود اما برای پیش فروش ملک معمولا چون قبل از اخذ سند انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید