انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت به خواسته خریدار و فروشنده انجام می شود و نقشه پیش تفکیک به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد باخبر باشد و آگاهانه معامله را انجام دهد. انجام تفکیک آپارتمان ها برای تعیین […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. یکی از مواقعی که این عملیات برای تعیین مساحت هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود قبل از پایان ساخت آپارتمان می باشد در واقع زمانی که افراد قصد انجام معامله واحدهای آپارتمانی را قبل از […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ با این هدف انجام میگیرد که متراژ و مساحت دقیق و واقعی ملک معلوم و مشخص گردد در نتیجه با انجام این عملیات قبل از پایان ساخت و ساز امکان انجام معامله واحدهای آپارتمان با اطمینان بالا وجود دارد و بدون ضرر و زیان می توان معامله را […]

بیشتر بخوانید
کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان به منظور انجام معامله با آگاهی از مساحت واحد پیش فروشی می باشد در واقع واحدهای آپارتمانی که به صورت پیش فروش می باشد دارای مساحت مشخصی نمی باشد اگر شخصی بخواهد از این واحدها پیش خرید انجام دهد باید از مساحت دقیق آن باخبر شود تا بتواند معامله […]

بیشتر بخوانید
تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار و اخذ آن از شهرداری برای آپارتمان انجام می شود تا بتوان سند تک برگ برای هر یک از واحدهای آپارتمان اخذ نمود و در اسناد تک برگ باید مساحت دقیق و واقعی ملک درج گردد و برای فراهم کردن این مساحت با دقت و صحت بالا تفکیک […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی برای تعیین مساحت دقیق واحد ها جهت اخذ سند تک برگ انجام می شود و در واقع زمانی که آپارتمان به صورت کامل ساخته شد برای گرفتن پایان کار و اخذ سند تک برگ برای تمام واحد ها،حتما باید نقشه تفکیک آپارتمان تهیه شود تا بتوان برای هر واحد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد توسط یک متخصص انجام میشود تا مساحت و متراژ قسمت های اختصاصی و همچنین مشاعی آپارتمان حاصل شود تا اداره ثبت اسناد طبق نقشه تهیه شده، برای قسمت های اختصاصی سند تک برگ صادر کند. این امر اجباری می باشد و برای اخذ سند تک برگ تفکیک آپارتمان ضروری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید