انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار به این صورت می باشد که تفکیک آپارتمان پس از اتمام ساخت آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق هرواحد به این دلیل انجام می شود که مساحت دقیق هرواحد مشخص شده تا در سند تک برگ بطور دقیق درج شود و برای اینکار اداره ثبت از طریق نظام مهندسی یک کارشناس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید