انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و به منظور تقسیم یک زمین به قطعات کوچکتر انجام می شود که در مورد زمین های اوقافی که در دست سازمان اوقاف است از طریق این سازمان انجام می شود و قطعات زمین با قیمت پایینتری به مدت ۹۹ سال به شخصی اجاره داده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید