انجام تفکیک اراضی اوقافی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و به منظور تقسیم یک زمین به قطعات کوچکتر انجام می شود که در مورد زمین های اوقافی که در دست سازمان اوقاف است از طریق این سازمان انجام می شود و قطعات زمین با قیمت پایینتری به مدت ۹۹ سال به شخصی اجاره داده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید