انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود. افراز به این معنا میباشد که سهم هر یک از شرکا از ملک مادر جدا شود و هر یک از شرکا برای سهم قطعه خود […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران به این جهت صورت می گیرد تا ملک به نحوی تقسیم گردد و این دو لفظ اگرچه از لحاظ معنی مشابهت هایی دارند اما کاربرد های متفاوتی باهم دارند و برای انجام تفکیک و افراز بایستی ابتدا نقشه یو تی ام تهیه شود. این نقشه نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید