انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود. افراز به این معنا میباشد که سهم هر یک از شرکا از ملک مادر جدا شود و هر یک از شرکا برای سهم قطعه خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید