انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران به این جهت صورت می گیرد تا ملک به نحوی تقسیم گردد و این دو لفظ اگرچه از لحاظ معنی مشابهت هایی دارند اما کاربرد های متفاوتی باهم دارند و برای انجام تفکیک و افراز بایستی ابتدا نقشه یو تی ام تهیه شود. این نقشه نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که ازطرف اداره ثبت تعیین می شود انجام می شودو انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی به معنای تقسیم ملک و زمین می باشد.اگر مالکی زمینی داشته باشدو بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند باید تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید