انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام در تهران به این جهت انجام میگیرد که به نحوی ملک تقسیم گردد که تفکیک به طور مساوی ملک را تجزیه می کند اما افراز به اندازه سهم هر یک از شرکا از ملک تقسیم و جدا میگردد برای افراز و تفکیک روش […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید