انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که ازطرف اداره ثبت تعیین می شود انجام می شودو انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی به معنای تقسیم ملک و زمین می باشد.اگر مالکی زمینی داشته باشدو بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند باید تفکیک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه که به تقسیم مال غیر منقول مشاعی بین چند نفر را افراز میگویند. اگر دو یا چند نفر مثلا بخواهند خانه ای که بین آن ها مشترک است را مجزا کنند باید آن ملک را افراز کنند. تفکیک یعنی انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جدا،و سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید