انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی تنها از عهده یک فرد متخصص بر می آید این متخصص برای انجام این عملیات ها ابتدا نقشه یو تی ام را تهیه خواهد کرد برای تهیه نقشه یو تی ام به منظور پی بردن به ابعاد و مساحت دقیق اراضی لازم است این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود. افراز به این معنا میباشد که سهم هر یک از شرکا از ملک مادر جدا شود و هر یک از شرکا برای سهم قطعه خود […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام در تهران به این جهت انجام میگیرد که به نحوی ملک تقسیم گردد که تفکیک به طور مساوی ملک را تجزیه می کند اما افراز به اندازه سهم هر یک از شرکا از ملک تقسیم و جدا میگردد برای افراز و تفکیک روش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران به این جهت صورت می گیرد تا ملک به نحوی تقسیم گردد و این دو لفظ اگرچه از لحاظ معنی مشابهت هایی دارند اما کاربرد های متفاوتی باهم دارند و برای انجام تفکیک و افراز بایستی ابتدا نقشه یو تی ام تهیه شود. این نقشه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.برای انجام تفکیک حتما باید به یک کارشناس با تجربه و متخصص مراجعه کنید زیرا اینکار بسیار دقیق و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که ازطرف اداره ثبت تعیین می شود انجام می شودو انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی به معنای تقسیم ملک و زمین می باشد.اگر مالکی زمینی داشته باشدو بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند باید تفکیک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه که به تقسیم مال غیر منقول مشاعی بین چند نفر را افراز میگویند. اگر دو یا چند نفر مثلا بخواهند خانه ای که بین آن ها مشترک است را مجزا کنند باید آن ملک را افراز کنند. تفکیک یعنی انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جدا،و سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید