انجام جانمایی سند قدیمی

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای با دسترسی به مدارک و اسناد ثبتی و همچنین تخصص در جانمایی پلاک ثبتی معنا پیدا میکند در واقع از آنجایی که اسناد قدیمی دارای کروکی ملک و موقعیت مکانی ملک نیستند بنابراین در صورت مشخص نبودن موقعیت و حدو مرز ملک بر روی زمین لازم است جانمایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید