انجام جانمایی سند های دفترچه ای

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی از عهده افراد متخصص بر می آید و در واقع فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری که به اسناد ثبتی و قدیمی ملک دسترسی دارد می تواند این عملیات را انجام دهد و آدرس و حدود اربعه ملک را تشخیص دهد. انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید