انجام جانمایی سند

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک مشخص و تثبیت می شود. انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام در صورتی که مالک از موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید