انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک یعنی همان نقشه یو تی ام یک دو هزارم است که باید توسط یک متخصص تهیه گردد. با تهیه این نقشه ابعاد و مساحت و موقعیت مکانی ملک به دست می آید. شهرداری برای اینکه به این اطلاعات در باره ملک دست پیدا کند این نقشه را از […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی که به منظور تعیین یا بررسی مرزهای ملک انجام می شود و در نهایت مرزهای ملک از طریق مختصات های یو تی ام بر روی زمین ثابت می شود و در نهایت کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید