انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن می باشد زمانی که حدود اربعه ملک نامشخص باشد در این صورت میبایست جانمایی ملک انجام شود تا حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص شود و با مشخص شدن حدود اربعه می توان نقشه یو تی ام را از ملک تهیه نمود و سپس اقدام […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک به منظور تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که با استفاده از پلاک ثبتی ملک برای تعیین مرزهای دقیق ملک و با استفاده از مختصات های یو تی ام کار تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود. انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی که به منظور تعیین یا بررسی مرزهای ملک انجام می شود و در نهایت مرزهای ملک از طریق مختصات های یو تی ام بر روی زمین ثابت می شود و در نهایت کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ که منظور نمایش موقعیت نقشه یو تی ام حاصل از جانمایی ملک در نقشه های سازمان نقشه برداری در مقیاس ۲۰۰۰ ام است که این نقشه ها موقعیت یک محدوده از زمین را با تمام عوارض موجود بر آن در مقیاس ۲۰۰۰ ام را با مختصات های یو تی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک با رعایت مرزهای همسایگی های ملک بر روی زمین انجام می شود که این جانمایی ملک یکی از مراحل اصلی صدور سند تک برگ است که باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود تا دارای اعتبار شود. انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید