انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن می باشد زمانی که حدود اربعه ملک نامشخص باشد در این صورت میبایست جانمایی ملک انجام شود تا حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص شود و با مشخص شدن حدود اربعه می توان نقشه یو تی ام را از ملک تهیه نمود و سپس اقدام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید