انجام جانمایی ملک توسط کارشناس

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک به این صورت میباشد که با انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری از اختلافاتی که بر سر حدود زمین پیش می آید حل خواهد شد و انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام میگیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای حل […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن می باشد زمانی که حدود اربعه ملک نامشخص باشد در این صورت میبایست جانمایی ملک انجام شود تا حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص شود و با مشخص شدن حدود اربعه می توان نقشه یو تی ام را از ملک تهیه نمود و سپس اقدام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید