انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم

انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری به دستور شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز انجام میشود و با انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم موقعیت دقیق ملک در منطقه و در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم مشخص می شود که موقعیت خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید