انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید