انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک با توجه به اسناد و مدارک قدیمی موجود از ملک انجام میشود که باید برای انجام جانمایی ملک اسناد و مدارک ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه و بر اساس این نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید