انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک متخصص قابل انجام می باشد. جانمایی پارکینگ به این دلیل انجام می شود که تعداد پارکینگهای قابل جانمایی تعیین و تایید شود و در نهایت نقشه جانمایی پارکینگ تهیه و ممهور و امضا میشود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به منظور تعیین تعداد پارکینگ ها و سالم یا مزاحم بودن آن ها صورت می گیرد و کارشناس رسمی از طریق اداره ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و در واقع نماینده ای از طرف اداره ثبت خواهد بود که این کار […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید