انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به منظور تعیین تعداد پارکینگ ها و سالم یا مزاحم بودن آن ها صورت می گیرد و کارشناس رسمی از طریق اداره ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و در واقع نماینده ای از طرف اداره ثبت خواهد بود که این کار […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری که پس از پایان ساخت و ساز مالک باید برای اخذ سند تک برگ به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد و آن ها نیز شما را ملزم به تهیه نقشه تفکیکی خواهند کرد وقتی در این مرحله نقشه معماری با وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید