انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک متخصص قابل انجام می باشد. جانمایی پارکینگ به این دلیل انجام می شود که تعداد پارکینگهای قابل جانمایی تعیین و تایید شود و در نهایت نقشه جانمایی پارکینگ تهیه و ممهور و امضا میشود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به منظور تعیین تعداد پارکینگ ها و سالم یا مزاحم بودن آن ها صورت می گیرد و کارشناس رسمی از طریق اداره ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و در واقع نماینده ای از طرف اداره ثبت خواهد بود که این کار […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی و تجاری که پس از پایان ساخت و ساز مالک باید برای اخذ سند تک برگ به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد و آن ها نیز شما را ملزم به تهیه نقشه تفکیکی خواهند کرد وقتی در این مرحله نقشه معماری با وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید