انجام جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری که تخصص و دانش مورد نیاز در این کار بر خوردار است و همچنین مهر و امضای آن در شهرداری و اداره ثبت اعتبار دارد و بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی، احداث پارکینگ برای همه ساختمان و آپارتمان لازم است و همچنین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید