انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد ممکن میباشد در واقع ممکن است حدود اربعه و آدرس ملک بر روی زمین نامعلوم باشد در اینصورت است که برای مشخص کردن این مجهولات لازم است عملیات جانمایی ثبتی انجام شود و به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید