انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند انجام می شود تا حدود اربعه ثبتی ملک مشخص شود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام میتوان حدود ملک را تثبیت کرد و برای آن سند تک برگ جدید اخذ نمود بنابراین اگر ملک مالک فاقد دیوارکشی باشد و بخواهد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی یعنی تعیین موقعیت یا آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی مندرج در سند است که از این طریق مرزهای ملک نیز تعیین میشود و اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نتیجه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی نقشه ای […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین مشخص و تثبیت شود در واقع جانمایی پلاک ثبتی پی بردن به آدرس ملک با استفاده از پلاک ثبتی است و کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی، نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید