انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند تک برگ عرصه ملک و تهیه نقشه یو تی ام به این صورت میباشد که اگر مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سندتک برگ مدارکی را از مالک درخواست میکند که مالک موظف است این مدارک را تهیه کند و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرزهای ملک تثبیت شود و برای انجام این کار باید موقعیت دقیق ملک با انجام جانمایی پلاک ثبتی تعیین شود. تهیه نقشه UTM و جانمایی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی که جانمایی پلاک ثبتی به این معنی است که تعیین آدرس دقیق ملک یا زمین از روی پلاک ثبتی درج شده در سند مشخص شود که متخصصان این حوزه می توانند این کار را انجام دهند. در واقع این متخصصان باید تجربه و تخصص لازم را در این […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی با نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی با نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی با نقشه یو تی ام که منظور تعیین مرزهای یک ملک با توجه به پلاک ثبتی آن و نمایش این مرزها و موقعیت ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات یو تی ام است که در نهایت یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام از ملک که به منظور تعیین مرزهای ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک که موقعیت دقیق ملک را بر روی زمین مشخص می کند و در نهایت این نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید