انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت که به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی داشته باشد ممکن می باشد در واقع فردی مانند کارشناس رسمی داد گستری می تواند این عملیات را انجام دهد و آدرس و حدود ثبتی ملک را معلوم نماید. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید