انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی انجام می شود تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک مشخص شود و با انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی موقعیت ملک مشخص میشود و در نتیجه با معلوم شدن آدرس ملک می توان حدود ملک را دیوارکشی نمود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید