انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام می شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ برای انجام جانمایی پلاک ثبتی کارشناسان […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و یا رشته نقشه برداری قابل انجام خواهد بود. این کارشناس تخصص و تجربه فراوانی دارد و با دسترسی به اطلاعات ثبتی قادر خواهد بود اینکار را انجام دهد زیرا برای اینکار دسترسی به اطلاعات ثبتی ملک ضروری می باشد. در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید