انجام دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک انجام می شود تا با تعیین موقعیت دقیق مکانی ملک، حدود اربعه آن روی زمین تثبیت شود. البته دیوارکشی ملک توسط افراد غیر متخصص و بصورت خود سر غیرقانونی است و حتما باید توسط افراد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری به صورت دقیق و اصولی انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید