انجام نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری تهیه می شود و نقشه های یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک تهیه می شوند و درسازمان ها و ادارات مختلف مورد تایید می باشند. نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران به این صورت می باشد که اگر شهرداری بخواهد خیابان یا جاده ای در مسیر ملک شما بسازد که این طرح قسمتی از ملک یا تمام ملک را شامل می شود، شما به عنوان مالک موظف هستید که از اینگونه طرح های شهرداری تبعیت کنید.شهرداری مجاز […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام تعریف شده بر روی زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام به همراه مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید