انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور تعیین موقعیت ملک انجام می شود در واقع با انجام پیاده سازی و تعیین موقعیت ملک حدود ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود ملک تجاوز کنند. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در واقع انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید