انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و برای تهیه نقشه یو تی ام ،مالک باید به یک شخص متخصص که مهارت […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور تعیین موقعیت ملک انجام می شود در واقع با انجام پیاده سازی و تعیین موقعیت ملک حدود ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود ملک تجاوز کنند. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در واقع انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود . در واقع با تهیه نقشه یو تی ام ملک در مکان واقعی خود قرار می گیرد، مساحت دقیق ملک بدست می آید،جلوگیری از تجاوز و تعارض املاک مجاور میشود و اختلافات ملکی به حداقل خواهد رسید در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید