انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام میباشد و پیش تفکیک آپارمان را کارشناس با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق و مخصوص همانند متر لیزری انجام می دهد و در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد ها را به دست می آید. انجام پیش تفکیک آپارتمانها […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید