انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمانها برای خرید توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام میباشد و پیش تفکیک آپارمان را کارشناس با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق و مخصوص همانند متر لیزری انجام می دهد و در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد ها را به دست می آید. انجام پیش تفکیک آپارتمانها […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن هم به نفع خریدار می باشد و هم به نفع فروشنده،زیرا با انجام پیش تفکیک میتوان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد و برای انجام پیش تفکیک آپارتمان باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید