انجام پیش تفکیک برای انجام معامله

انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام معامله پیش خرید و فروش توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.درصورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی راکه به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم باید مساحت دقیق واحد آپارتمان را بدانیم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید