انجام کلیه امور نقشه برداری

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد که از جمله این امور تهیه نقشه یو تی ام ،تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای، تهیه نقشه دو خطی شهرداری، انجام تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان و…می باشد. انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی […]

بیشتر بخوانید
انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی

انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی

انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی قابل انجام است در واقع کلیه امور نقشه برداری زمینی را مانند تهیه نقشه یو تی ام،تفسیر عکسهای هوایی،نقشه برداری ساختمان،نقشه برداری ارتفاعی و … را میتوان به این متخصص سپرد سپس بایستی مطمئن بود که این امور به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید