انجام کلیه وکالت

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای صدور سند تک برگ برای ملک باید نقشه یو تی ام تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود تا اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر کند و برای تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید