انواع جانمایی ملک در سیستم UTM

انواع جانمایی ملک در سیستم UTM

انواع جانمایی ملک در سیستم UTM

انواع جانمایی ملک در سیستم UTM که منظور از جانمایی ملک یعنی موقعیت دقیق ملک اعم از مختصات چهار گوشه ی ملک و مساحت دقیق آن که روی زمین مشخص شود و در نهایت با دیوار کشی تثبیت شود. سیستم UTM یک سیستم دقیق برای تعیین مختصات است که در نهایت کار جانمایی ملک موقعیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید