تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ - جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ – جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ – جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از مدارک و اسناد ثبتی مربوط به پلاک ثبتی ملک انجام می شود و در نهایت باعث مشخص شدن حدود ثبتی ملک خواهد شد و با مشخص شدن حدود ثبتی ملک روی زمین با تهیه نقشه یو تی ام می توان با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید