تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM به این صورت می باشد که ملک مشاع ملکی میباشد که بین دو نفر مشترک باشد.مالک نسبت به مساحت درج شده در در قرار داد از کل مساحت پلاک ثبتی مادر سهم دارد. تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM اگر صاحب […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید